Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Vejforhold
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Færdselstavler

Påbudstavler


 

Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.


Påbudt kørselsretning

D 11.1 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.


Påbudt kørselsretning

D 11.2 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.


Påbudt kørselsretning

D 11.3 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.


Påbudt kørselsretning

D 11.4 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.


Påbudt kørselsretning

D 11.5 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.


Påbudt kørselsretning

D 11.6 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.


Påbudt kørselsretning

D 11.7 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.


Påbudt kørselsretning

D 11.8 Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning.


Påbudt kørselsretning i rundkørsel

D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel

Påbudt kørselsretning i rundkørsel.


Påbudt passage

D 15.2 Påbudt passage

Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere tavlen på den side, som pilen peger mod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i busbane, parkeringsbane eller lignende.


Påbudt passage

D 15.3 Påbudt passage

Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere tavlen på den side, som pilen peger mod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i busbane, parkeringsbane eller lignende.


Valgfri passage

D 16 Valgfri passage

Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter kan passere tavlen på begge sider.


Cykelsti

D 21 Cykelsti

Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af lille knallert og kun må benyttes af disse, dog under hensyntagen til færdselslovens § 14, stk. 3. Banen kan dog benyttes af fodgængere, jf. færdselslovens § 10. Det kan angives med undertavle, at lille knallert skal føres på kørebanen.


Gangsti

D 22 Gangsti

Tavlen angiver bane, som skal benyttes af gående og kun må benyttes af disse.


Ridesti

D 23 Ridesti

Tavlen angiver bane, som skal benyttes af ridende og kun må benyttes af disse.


Delt sti

D 26 Delt sti

Tavlen angiver sti med flere baner, der er adskilt ved afstribning, rabat eller lignende. Hver bane skal benyttes af den færdselsart, der angives med symbol, og må kun benyttes af denne.


Fællessti

D 27 Fællessti

Tavlen angiver bane, som skal benyttes af flere færdselsarter og kun må benyttes af disse. Arterne angives ved symbol. Trafikanter på fællessti skal udvise gensidig hensynsfuldhed, jf. færdselslovens § 3, stk. 1.


Mindste hastighed

D 55 Mindste hastighed

Påbuddet gælder kørende bortset fra cyklister og førere af lille knallert. Det gælder, indtil det ophæves ved tavle D 56 eller ved afstandsangivelse på undertavle.


Ophør af mindste hastighed

D 56 Ophør af mindste hastighed

Ophør af mindste hastighed.