Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Vejforhold
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Bestå Færdselsstyrelsens teoriprøve

Online teoriprøver


 

De nye digitale teoriprøver

Vores digitale teoriprøver præsenterer situationer, hvor du skal vælge det korrekte udsagn. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være flere korrekte svarmuligheder i samme billede. Du skal kun markere de udsagn, du mener er sande.

I modsætning til Færdselsstyrelsens officielle prøver, hvor animationsbilleder er benyttet, anvender vi ægte fotografier i vores prøver. Vi har bevidst valgt at præsentere virkelighedstro billeder for at sikre autenticitet og realisme. Billederne i vores teoriprøver afspejler således de samme trafiksituationer som dem, der præsenteres af Færdselsstyrelsen. Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.


Analoge teoriprøver

Her er det muligt at tage teoriprøver ligesom hos Færdselsstyrelsen analoge teoriprøver, hvor man får vist 25 spørgsmål, og hvor der går 2, 5 eller 10 sek. mellem hver svarmulighed; du vælger selv.

Hos Færdselsstyrelsen er det ikke tekst men kun billede og lyd. Hos Teoriklar®  har du mulighed at skjule teksten.

Man har ikke ligesom i de nye digitalprøver mulighed for at gå tilbage og ændre sine svar.