Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Vejforhold
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Teoriklar®

Komplet teoribog

Teoribog

Indledning

Indledning

Præstationskrav - teori, praksis og undervisning

Præstationskrav - teori, praksis og undervisning

1. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter

1. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter

2. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads

2. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads

3. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere

3. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere

4. Trafikantadfærd

4. Trafikantadfærd

5. Vejforhold

5. Vejforhold

6. Grundregler for bilkørsel

6. Grundregler for bilkørsel

7. Manøvrer på vej

7. Manøvrer på vej

8. Særlige risikoforhold i trafikken

8. Særlige risikoforhold i trafikken

9. Manøvrer på køreteknisk anlæg

9. Manøvrer på køreteknisk anlæg