Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Vejforhold
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Den nemme teoribog

Manøvrer på den lukkede øvelsespladsPå øvelsespladsen skal du lære at køre bilen ved lave hastigheder. Du skal kunne sætte i gang og standse, køre forlæns og baglæns, svinge, vende og parkere ved vejkanten og i parkeringsbås. Du skal kunne klare øvelserne så sikkert, at du kan køre på vej, køre efter trafik og færdselsregler.

Du skal kunne udføre øvelsen fejlfrit, mindst to gange efter hinanden. Du skal også kunne tjekke sikkerheden, inden du kører (seler, døre osv.), og kunne finde ud af instrumentbrættets lamper og lyde.

Forberedelse til kørsel

Du skal lære at genkende og bruge betjeningsudstyret for at tjekke bilen,
inden du kører, så du ved, at den er sikker at køre i.

Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr

Du skal kunne klare disse ting i bilen: Du skal kunne gøre duggede og beskidte ruder, spejle og lygteglas rene. Du skal huske at fjerne løse genstande, der ligger på instrumentbræt, på solskærme, på vindueshylde og under og foran førersædet. Endelig skal du kunne lukke og låse bilen forsvarligt.

Du skal også kunne indstille de forskellige dele, dvs. spænde og justere sikkerhedssele og nakkestøtte, indstille spejle, åbne sikkerhedsselen hurtigt og bruge kobling, speeder og bremse, ligesom du skal kunne bruge gear og håndbremse.

Alle kontakter i bilen skal du kende og kunne bruge. Det gælder lygter, ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker og -vasker og horn. I forhold til klima i bilen skal du vide, hvordan blæseren, varme- og ventilationsanlægget og elbagruden virker, og hvis spejle justeres elektrisk, skal du også kunne gøre dét. Endelig er det vigtigt, at du kan åbne motorhjelm og tankdæksel og indstille spejle. Hvis bilen har tagboks og cykelholder, skal du være sikker på, at det er sat rigtigt fast.

At sætte i gang og standse bilen

Du skal kunne betjene den elektriske startmotor korrekt. Du skal kunne bruge kobling, speeder og bremse, så det ikke rykker voldsomt i bilen, når du sætter i gang og standser. Du skal heller ikke give for meget gas eller file på koblingen.

Igangsætning og standsning

Du skal lære at betjene kobling, speeder og bremse, så du kan sætte i gang og standse, uden at det sker med voldsomme ryk, og uden at du giver unødig gas eller filer på koblingen. Du skal også lære at køre med en nogenlunde jævn hastighed på korte strækninger.

Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning

Du skal kunne klare disse ting: spænde sikkerhedssele og derefter starte motoren ved at bruge rat, tænding og holde motoren i tomgang. Hvis du går i stå, skal du kunne sætte i gang igen. Du skal kunne skifte fra frigear til 1. gear, mens motoren kører, orientere dig til alle sider og holde øje med blinde vinkler ved at se over skulderen. Derefter løsne håndbremsen, sætte blødt i gang og køre langsomt fremad. Når bilen er i gang, skal du bruge speeder og kobling rigtigt uden at give for meget gas eller file på kobling. Endelig skal du kunne bremse blødt, koble ud og skifte til frigear, så du stopper.

Igangsætning på hældende vej

Hvis du skal sætte i gang på en vej, der hælder eller stiger, skal du starte motoren og skifte til 1. gear med det samme. Sæt blødt i gang, og brug speeder, kobling og bremse, så du ikke ruller tilbage. Du bestemmer selv, om du vil bruge bremsepedalen eller parkeringsbremsen.


Kørsel i ottetal

Du skal lære at holde rigtigt på rattet, så du kan køre jævnt i ottetal ved at dreje til højre og venstre.

Håndstilling og ratbetjening

Du skal lære, hvordan du holder på rattet, når du kører. Det gør du ved at have tommelfingrene på indersiden af ratkransen og hænderne, så de peger i retningen ’et kvarter i tre’, både når du kører ligeud og drejer, så du undgår, at armene krydser, når du drejer. Tjek det ved at køre i 1. gear i en stor ottetalskurve.


Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning

Du skal lære at bruge flere pedaler samtidig, fx kobling og speeder eller kobling og bremse. Derudover skal du lære at køre baglæns og bedømme, hvor lang din bil er. Du øver dig i at køre forlæns og baglæns ved at køre mellem to kegler.

Bedømmelse af bilens længde

Når du kører på manøvrebanen, skal du kunne bremse præcist, så bilen kun lige rører keglen, når du kører hen til den. Du skal kunne skifte til bakgear og køre baglæns, kigge bagud og bremse så præcist, at bilen kun lige rører keglen, når du bakker hen til den.


Baglænskørsel med svingning

Du skal lære at køre ligeud, når du kører baglæns, og dreje om hjørner.

Svingning, opretning og orientering

Når du kører baglæns, skal du kunne svinge til højre og venstre i bløde buer. Derfor skal du også kunne se dig for ved hjælp af spejle og tjekke blinde vinkler. Du skal kunne køre lige baglæns uden stop, dvs. uden sving, i 20-30 meter og kigge i spejle undervejs. Hvis du kører baglæns omkring et hjørne, skal du kunne rette bilen hurtigt op, så du kører ligeud.


Forlæns og baglæns slalom

Du skal lære at køre endnu mere præcist og sikkert ved at øve dig i at koordinere hastighed og styring.

Koordinering af hastighed og styring

Du skal kunne køre slalom både forlæns og baglæns. Det øver du ved at køre slalom mellem nogle kegler. Du skal kunne gøre det uden at standse eller vælte keglerne.

Når du kører slalom baglæns, skal du orientere dig ved at dreje hovedet og se gennem bagruden og sideruderne og ved at bruge spejlene.


Parkering ved vejkant

Du skal lære at parkere forlæns ind til kant i højre side af vejen uden at køre ind i kantstenen.

Bedømmelse af bilens bredde og placering

Du skal lære at parkere ved vejkanten i højre side af vejen. Du skal øve det, både hvor der er god plads, og hvor der ikke er så meget plads til at manøvrere på. Når du parkerer, når der ikke er meget plads, må højre hjulpar højst være 20 cm fra vejkanten. Derudover skal bilen stå parallelt med vejkanten.


Kørsel i 2. gear, højresving og evt. hård opbremsning uden hjulblokade

Du skal lære at skifte til 2. gear og med jævn hastighed svinge til højre. Du bør også lære at bremse hårdt, uden at hjulene blokerer.

Gearskift, hastighed og bremsning

På manøvrebanen skal du kunne accelerere hurtigt op til 20-25 km/t. og skifte fra 1. til 2. gear og holde kursen i samme hastighed. Du skal kunne bremse hårdt op, uden at hjulene blokerer, og dreje om hjørner i skarpe sving i 2. gear.


Vending

Du skal lære at lave en U-vending og lave en trepunktsvending.

U-vending og trepunktsvending

Du skal kunne udføre U-vending, vende ved forlæns og baglæns kørsel og både på en bred og lidt smal vej. Endelig skal du lære at lave en trepunktsvending.


Parkering i båse

Du skal lære at parkere i forskellige parkeringsbåse, og du skal øve dig i at bakke ind på en plads langs vejkanten.

Forlæns og baglæns parkering

Du skal lære at parkere forlæns og baglæns i en parkeringsbås. Bilen skal parkeres nogenlunde midt i båsen. Du skal også kunne lave en såkaldt parallelparkering, som betyder, at du skal kunne parkere baglæns ind i en ’lomme’, der er 8 meter lang og 2 meter bred, ved vejkanten. Det svarer til at parkere mellem to parkerede biler med 8 meters afstand. Du må maks. være 30 centimeter fra vejkanten.

Når du øver dig, skal du orientere dig gennem forruden eller bagruden og sideruderne og ved at bruge spejlene.