Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Vejforhold
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Den nemme teoribog

Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere

I dette kapitel gennemgår vi, hvordan du kan og skal køre forskellige køretøjer, der hører til kørekort kategori B. Du skal kunne orientere dig i forskellige situationer og se, hvor det kan blive svært at overskue trafikken. Evnen gør, at du ikke selv kommer i fare eller kommer til at udsætte andre for fare ved at komme for tæt på. Du skal kunne koble det, du har lært i teorien, sammen med den praktiske undervisning i at køre bil på vej.

Generelt om manøvreegenskaber

Her skal du lære de forskellige betegnelser for, hvordan en bil køres. Manøvreegenskaber handler overordnet om to ting. Fart og evnen til at styre. Du skal vide, hvad udtrykkene fart, acceleration, bremselængde, styring og det at orientere sig betyder.

Farten

Hvad hedder de forskellige ting, når du skal beskrive fart i en bil?

 • Accelerationsevne betyder, hvor hurtigt du kommer op i fart i bilen.

 • Tophastighed er et tal for, hvor hurtigt køretøjet kan køre i højeste gear.

 • Bremseevne er det modsatte, nemlig hvor hurtigt du kan bremse ned.

Styreegenskaber

Forskellige ting har indflydelse på, hvor nemt det er at styre bilen sikkert.

Styring er generelt afhængig af to ting: hvor tungt bilen er lastet, og hvor vægten ligger i bilen. Hvis der er mest vægt på baghjulene, er bilen mere følsom for sidevind og sværere at styre. Ligger vægten foran, er det nemmere at styre bilen og holde retningen.

 • Styrevillighed betyder, hvor godt bilen reagerer, når rattet eller styret drejes.

 • Retningsstabilitet betyder, hvor godt holder bilen retningen, når du kører ligeud.
 • Sidevindsfølsomhed betyder, hvor meget bliver bilen påvirket af sidevind, fx på broer.

Mulighed for føreren for at orientere sig

Det er utrolig vigtigt at kunne orientere sig, når du kører bil. Derfor skal du vide en del ting om, hvad der betyder noget for, om du kan se godt til alle sider, når du kører. Det er naturligvis af hensyn til sikkerhed for dig og andre i trafikken.

Blinde vinkler: Bilens vinduesrammer, spejle, karrosseri, førerens styrthjelm, motorbriller eller visir kan give blinde vinkler.

Udsyn: Hvis bilens ruder er beskidte, iset til eller dugger, kan du ikke orientere dig godt, så de skal være rene og klare, før du kører.

Distraktion: Tag kasketter, tørklæder eller andet af, hvis det gør, at du ikke kan se dig ordentligt for. Høj musik, larm fra bilen, eller når du bruger styrthjelm på knallert/motorcykel, kan også forhindre, at du orienterer dig godt. Styrthjelmen kan du naturligvis ikke tage af; du skal bare vide, at du ikke kan høre alt.

Forskellige køretøjers manøvreegenskaber

Det er vigtigt at vide, hvordan biler, busser, lastbiler og trailere opfører sig i trafikken. Så kan du nemmere vurdere, hvad der vil ske i trafikken. Det samme gælder traktorer, motorcykler, knallerter og cykler. Vi gennemgår dem nedenfor.

Person- og varebiler

Person- og varebiler er dem, der kører hurtigst, accelererer hurtigst og bremser bedst.

Vær også klar over, hvordan din egen bil accelererer i forhold til andres. Det er vigtigt, når du skal bedømme, hvor hurtigt en bil når op til dig bagfra, og når du skal sætte i gang og stoppe ved lyskryds, skifte vognbane eller overhale.

Vid, at alle biler har blinde vinkler på grund af vinduesrammer, spejle og karrosseri. Vid også, at de forreste vinduesstolper kan give blinde vinkler, så du ikke kan se, hvad der kommer fra siden. De bageste vinduesrammer kan også give blinde vinkler, så du ikke kan se, hvad der kommer bagfra på begge sider. Det kan fx være cykler eller knallerter.

Vær klar over, at de udvendige spejle ikke er nok til, at du kan orientere dig i blinde vinkler. Brug altid både spejl og se dig over skulderen, når du skal dreje. Det er naturligvis sværere, hvis bilens ruder er blændede eller – som i en varebil – du ikke kan se ud af bagruden. Der skal du være ekstra forsigtig. Sæt dig ind i, hvordan blinde vinkler er i andre typer biler. Det kan betyde noget for din egen sikkerhed, hvis andre har dårligt udsyn. Det er forskelligt for biltyperne og for busser, lastbiler, motorcykler. Vær klar over, at andre biler har andre blinde vinkler, når du skal skifte vognbane, når du kører i kø, skal svinge eller krydse veje. Man kan kort sagt ikke altid regne med, at andre biler har set en – man skal selv være opmærksom. Hvis ruderne er dækket af snavs, dug, is, sne eller mærkater, kan det gøre, at førerens udsyn er begrænset, så derfor skal du være særlig opmærksom i de situationer.

Lastbiler, herunder busser

Belæssede lastbiler kan ikke accelerere så hurtigt som personbiler. Det er vigtigt, så du ikke kører op bag i dem, fx på motorvej, når lastbilen vil flette ind eller skifte vognbane. 

Tommelfingerreglerne er:

 • Alle lastbiler kommer langsomt op i fart og har sværere ved at bremse hurtigt ned.
 • De høje lastbiler og kassebiler uden stor last kan være særlig følsomme for sidevind. Det er vigtigt at vide, når du fx skal overhale, og der er blæst fra siden.
 • Mellemstore og meget store lastbiler kræver særlig meget plads til sving. Hvis de har en last, der rager ud bagtil, bruger de endnu mere plads, når de svinger. Det skal du tage hensyn til i fx kryds, eller når du kører forbi dem/overhaler, og lastbilen svinger.
 • Lastbiler har flere og større blinde vinkler end personbiler.
 • De har store udvendige spejle, men det gør, at der er blinde vinkler fremad.
 • Ved lastbilens sider er der så store blinde vinkler, at det kan skjule mindre køretøjer.
 • Lastbilers førerhuse er lydisolerede, og derfor kan du ikke regne med, at føreren har hørt dig.

Biler med påhængskøretøj

Dette skal du vide om biler, der har påhængskøretøj som fx trailer eller campingvogn.

Når en bil har et påhængskøretøj, accelererer den tit dårligere. De må ikke køre så hurtigt som personbiler uden påhængskøretøj, og de bremser langsommere ned. Du skal vide, hvad det betyder for sikkerheden i trafikken, og hvordan du skal håndtere det. Biler med trailer/campingvogn/påhængskøretøj slingrer nemt, og de skrider nemt ud, fx når de bremser hårdt, det blæser fra siden, eller det er glat.

Du skal også være klar over, at biler med påhængskøretøj skal have lige så meget plads til at svinge som store lastbiler. Det er også sværere for føreren af bil med campingvogn at orientere sig. Det betyder, at du skal være mere opmærksom, når du overhaler eller kører over i en anden vognbane i nærheden af en bil med campingvogn.

Traktorer, herunder motorredskaber

Hvis du møder en traktor, gravko, bulldozer eller lignende, når du kører, er der ting, du skal være opmærksom på. Traktorer accelererer hurtigt, men de kører langsomt. De må maks. køre 40 km/t. Derfor har de en rød trekant for ’langsomt kørende køretøjer’. Du skal derfor være klar over, at traktorer og traktorvogntog bremser langsomt op. Hvis traktoren har påhængskøretøj og bremser hårdt, mens den svinger, kan den vælte. Du skal i det hele taget holde godt øje med, hvad der foregår på vejen, når der er større køretøjer.

Det skal du, fordi:

Traktorer med redskaber bagpå er ustabile og slingrer nemt. En traktor med påhængskøretøj skrider lige så nemt ud som biler med påhængskøretøj. Traktorer og store motorkøretøjer (gravko, bulldozer mv.) skal bruge lige så meget plads til at svinge som lastbiler. Pladsbehovet til manøvrer med påhængskøretøj er som hos store biler med påhængskøretøj. Føreren kan have svært ved at orientere sig bagud, særligt med stort læs eller redskaber. Du kan ikke regne med, at føreren har set dig. Motorstøjen gør det også svært for føreren at høre lydsignaler, så du kan heller ikke regne med, at de hører dig. Påhængsredskaber har tit signallys på, fordi de er bredere end andre køretøjer. Du skal tage hensyn, når du skal overhale. Hvis traktoren har en udragende læssegrab, kan den vippe så kraftigt, når den kører, at hjulene slipper vejen. En traktor kan have op til to tilkoblede påhængskøretøjer. Orientér dig derfor godt, hvis du skal overhale en traktor. Hvis traktoren har et bredt påhængskøretøj, kan det være markeret med gult blinklys.

Motorcykler

Hvis du møder en motorcykel i trafikken, skal du vide, at motorcykler accelererer meget hurtigere end personbiler og kan køre hurtigere. Det er vigtigt at vide, når:

 • du kører ind fra en sidevej.
 • du svinger til venstre foran en motorcyklist, der kommer mod dig.
 • du skifter vognbane eller skal stoppe for rødt.

Motorcykler kan nemt forveksles med knallerter, der dog kører meget langsommere. Du kan kende en motorcykel på, at den har bredere dæk og kraftigere stel, og på nummerpladens størrelse og farve i forhold til en knallerts. Nogle motorcykler er dog ikke større end knallerter, og derfor er det let at tage fejl. Motorcykler kan i glat eller fedtet føre nemmere skride ud og vælte end biler og andre køretøjer. Hvis der er tale om store, tunge motorcykler, har de også sværere ved at dreje end de små og lettere. Det skal du tage hensyn til, når du møder dem i sving. Du skal også være klar over, at motorcykler er meget følsomme over for sidevind.

En motorcyklist kan have svært ved at se og høre dig, fordi han har styrthjelm, visir, motorbriller og evt. vindskærm på, der mindsker muligheden for at orientere sig. Det samme gælder, hvis der er snavs, dug eller regn på. Hvis motorcyklisten ikke har solbriller på, kniber han tit øjnene sammen eller vender ansigtet væk fra vejen, og det gør, at han måske ikke ser dig. Vær derfor ekstra opmærksom. Hvis der ikke er spejl på motorcyklen, skal du også være ekstra opmærksom, da føreren ikke altid drejer sig for at orientere sig bagud.

Motorcyklister kan være svære at beregne i trafikken. Du skal vide, at de er hurtigere til at skifte vognbane. De kan finde på at zigzagge gennem trafikken, og de slingrer lettere. En motorcykel trækker også til siderne ved visse manøvrer, som du skal være klar over. Når den bremser, trækker den til venstre. Når den accelererer, trækker den til højre. Hvis du kan se, der er en passager med på motorcyklen, og vedkommende sidder stift på motorcyklen (ikke læner sig til samme side som føreren i et sving), skal du være på vagt, for så kan den nemmere vælte.

Hvis motorcyklen har sidevogn, er den mindre stabil end en almindelig motorcykel – det er især i sving og i kryds, du bør være opmærksom på det. En motorcykel med sidevogn kan have tendens til at slingre, og den accelererer og bremser ofte dårligere end almindelige motorcykler.

Knallerter

Knallerter kan accelerere lige så hurtigt som mindre motorcykler. Den højest tilladte hastighed er dog meget lavere. Du kan skelne en knallert fra en motorcykel ved at se på nummerpladens størrelse og farve. Der er forskellige hastigheder. Store knallerter må køre 45 km/t.; de små knallerter må køre 30 km/t. Det er vigtigt, når du skal bedømme dem i trafikken.

Knallerter er ikke gode til at bremse hurtigt, så du skal være opmærksom ved sving og ved stop i lyskryds. Når de bremser kraftigt op, kan de skride eller vælte. Hvis de kører meget langsomt, kan de nemt slingre. Det samme sker, hvis de er ved at sætte i gang, kører op ad en bakke eller har stor eller tung bagage på. De er følsomme over for sidevind og kan let slingre, og det er vigtigt for dig at vide, hvis du skal køre forbi eller overhale.

Hvis knallertkøreren ikke har visir på sin styrthjelm, kan han være tilbøjelig til at knibe øjnene sammen eller vende ansigtet væk fra vejen – især hvis det regner eller sner. Så er det ikke sikkert, han ser dig.

Cykler

Du skal vide forskellige ting om cykler i trafikken, så du kan tage hensyn. Cykler hører til langsomme køretøjer. Der er dog stor forskel, for de nye typer elcykler kører nogle gange lige så hurtigt som knallerter og racercykler – eller hurtigere. Det kan være svært at bedømme, så vær opmærksom.

 1. Cykler bremser kun langsomt, og når der bremses kraftigt op, kan de let skride ud eller vælte.
 2. Hold øje med, hvor hurtigt cyklerne kører i bytrafik, fx når de krydser veje, og når du skal svinge, så du ikke rammer en cykel – både dem, der kommer bagfra, og dem, der kører imod dig.
 3. Cykler slingrer nemt og er følsomme over for sidevind, og det bliver mere udpræget, når den er lastet tungt eller har børn med. Børn skal man naturligvis tage ekstra hensyn til, da de ikke er trafikvante og mere uforudsigelige end andre cyklister.
 4. Cyklister har overordnet nemt ved at orientere sig, fordi der ikke er noget, der sidder i vejen for deres udsyn. Men de skal dreje hovedet for at se bagud, og det gør de ikke altid, fordi de på den måde kommer til at slingre. Hold øje med, om de har set dig.
 5. Ligesom hos motorcyklister og knallertkørere så er cyklister udsatte for vejr og vind. Hvis det regner, solen skinner kraftigt eller sner, så vil de typisk vende ansigtet til siden – og så orienterer de sig ikke så godt. Hold øje med om de har set dig.