Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Vejforhold
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Færdselstavler

Advarselstavler


 

Advarselstavler angiver fare. De opsættes i almindelighed kun, hvor faren vanskeligt kan forudses af trafikanterne eller er væsentlig større, end trafikanterne må forvente.


Farligt vejkryds

A11 - Farligt vejkryds

Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det fremgå af symbolet.


Rundkørsel

A 16 Rundkørsel

Rundkørsel.


Fodgængerfelt

A 17 Fodgængerfelt

I forbindelse med undertavle med teksten »Gågade« angiver tavlen en krydsende gågade.


Modkørende færdsel

A 18 Modkørende færdsel

Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel.


Lyssignal

A 19 Lyssignal

Lyssignal.


Kø

A 20 Kø

Tavlen angiver særlig risiko for kødannelse.


Cyklister

A 21 Cyklister

Tavlen angiver særlig fare, hvor cyklister og førere af lille knallert kører ud på kørebanen eller krydser den.


Børn

A 22 Børn

Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej. Tavlen kan bruges til afmærkning af, at en skolepatrulje arbejder. I disse tilfælde suppleres den med undertavle med tekst »Skole«. På steder uden signalanlæg eller uden fodgængerfelt skal der over advarselstavlen opsættes to skiftevis blinkende gule lys.


Ridende

A 23 Ridende

Ridende.


Dyrevildt

A 26 Dyrevildt

På tavlen kan bruges symboler, der viser andre dyr.


Kreaturer

A 27 Kreaturer

På tavlen kan bruges symboler, der viser andre dyr.


Glat vej

A 31 Glat vej

Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, fx »Glat i vådt føre«.


Løse sten

A 33 Løse sten

Tavlen angiver særlig fare for stenslag.


Stenskred

A 34 Stenskred

Tavlen angiver særlig fare for stenskred og for nedfaldne sten.


Farlig rabat

A 35 Farlig rabat

Årsagen kan angives på undertavle, fx »Blød rabat« eller »Høj kant«. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes ved begyndelsen af den farlige strækning. Tavlen kan spejlvendes efter behov.


Bump

A 36 Bump

Tavlen angiver hastighedsdæmpende bump på vejen.

Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti eller fortov, angives dette på undertavle.

Ujævn vej

A 37 Ujævn vej

Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen.

Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti eller fortov, angives dette på undertavle.

Vejarbejde

A 39 Vejarbejde

Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti eller fortov, angives dette på undertavle.


Højresving

A 41,1 Højresving

Højresving. Tavlen angiver farlige vejsving. Hvor tavlen bruges til advarsel om flere end to sving, angives strækningens længde eller antallet af sving på undertavle.


Venstresving

A 41,2 Venstresving

Venstresving. Tavlen angiver farlige vejsving. Hvor tavlen bruges til advarsel om flere end to sving, angives strækningens længde eller antallet af sving på undertavle.


Flere sving, det første til højre

A 42,1 Flere sving, det første til højre

Flere sving, det første til højre. Tavlen angiver farlige vejsving. Hvor tavlen bruges til advarsel om flere end to sving, angives strækningens længde eller antallet af sving på undertavle.


Flere sving, det første til venstre

A 42,2 Flere sving, det første til venstre

Flere sving, det første til venstre. Tavlen angiver farlige vejsving. Hvor tavlen bruges til advarsel om flere end to sving, angives strækningens længde eller antallet af sving på undertavle.


Hastighedsangivelse

UA 41 Hastighedsangivelse

Undertavlen angiver den hastighed, hvormed svinget eller svingene under normale forhold kan gennemkøres.


Indsnævret vej

A 43,1 Indsnævret vej

Indsnævret vej. Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti angives dette på undertavle.


Indsnævret vej i venstre side

A 43,2 Indsnævret vej i venstre side

Indsnævret vej i venstre side. Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti angives dette på undertavle.


Indsnævret vej i højre side

A 43,3 Indsnævret vej i højre side

Indsnævret vej i højre side. Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti angives dette på undertavle.


Tunnel

A 44 Tunnel

Længden af og navnet på tunnelen kan anføres på undertavle.


Stejl nedkørsel

A 46,1 Stejl nedkørsel

Stejl nedkørsel. Tallene angiver den maksimale hældning.


Stejl stigning

A 46,2 Stejl stigning

Stejl stigning. Tallene angiver den maksimale hældning.


Jernbaneoverkørsel uden bomme

A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme

Undertavle UB 11,1 Forvarsling for Stop bruges til forvarsling af stop ved jernbaneoverkørsel. Afstand til jernbaneoverkørslen angives på undertavlen.


Jernbaneoverkørsel med bomme

A 73 Jernbaneoverkørsel med bomme

Jernbaneoverkørsel med bomme.


Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel

A 74,1 Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel

Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel. Tavlerne opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørsler. Tavlen B 13 Stop og undertavle UA 72 kan opsættes under krydsmærket.


Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel

A 74,2 Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel

Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel. Tavlerne opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørsler. Tavlen B 13 Stop og undertavle UA 72 kan opsættes under krydsmærket.


Afstandsmærker opsat i venstre vejside

A 75 Afstandsmærker opsat i venstre vejside

Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. De bruges i forbindelse med tavle A 72 og A 73 på veje med betydelig og hurtigt kørende trafik. Tavlerne bruges således normalt ikke på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/h eller lavere. Tavle med 3 skråstriber opsættes under tavle A 72 eller A 73, og tavler med 2 og 1 skråstribe opsættes således, at de angiver henholdsvis 2/3 og 1/3 af afstanden til overkørslen.


Afstandsmærker opsat i højre vejside

A 75 Afstandsmærker opsat i højre vejside

Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. De bruges i forbindelse med tavle A 72 og A 73 på veje med betydelig og hurtigt kørende trafik. Tavlerne bruges således normalt ikke på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/h eller lavere. Tavle med 3 skråstriber opsættes under tavle A 72 eller A 73, og tavler med 2 og 1 skråstribe opsættes således, at de angiver henholdsvis 2/3 og 1/3 af afstanden til overkørslen.


Oplukkelig bro

A 91 Oplukkelig bro

Oplukkelig bro.


Havnekaj

A 92 Havnekaj

Tavlen angiver færgeleje, kaj eller lignende. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes umiddelbart på kanten af kaj eller lignende.


Sidevind

A 95 Sidevind

Sidevind.


Lavtgående fly

A 96 Lavtgående fly

Lavtgående fly.


Anden fare

A 99 Anden fare

Tavlen angiver fare, hvis art anføres på tavle under advarselstavlen. I forbindelse med undertavle med teksten »Spor« angiver tavlen krydsende spor, hvor vejtrafikken advares af personale, når tog nærmer sig, fx ved flag, signallygte eller manuelt betjente advarselsblinklys.