Billede 1 af 25

Resterende tid:

Du skal svinge til højre i det lysregulerede kryds. Der er ingen kørende bagude. Hvordan vil du placere dig?

Jeg holder min bane helt frem til fodgængerfeltet. 

Jeg trækker ind i busbanen og bliver i den helt frem til fodgængerfeltet. 

Jeg kører tværs over busbanen og trækker helt ind til kantstenen foran cykelstien.