Billede 1 af 25

Du skal svinge til højre i det lysregulerede kryds. Der er ingen kørende bagude. Hvordan vil du placere dig?

1. Jeg holder min bane helt frem til fodgængerfeltet.

2. Jeg trækker ind i busbanen og bliver i den helt frem til fodgængerfeltet.

3. Jeg kører tværs over busbanen og trækker helt ind til kantstenen foran cykelstien.

Afslut teoriprøven

Pause     sek. mellem svarmulighederne (hos Færdselsstyrelsen varierer det fra 5 til 10 sek.).
  sek.   spørgsmål og svarmuligheder (hos Færdselsstyrelsen er der kun lyd).